Nieuws

Sinds donderdag avond verleent de Heemsteedse Reddingsbrigade (onder de vlag van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland) met de rampeneenheid hulp en assistentie in de door watersnood getroffen gebieden.

Het kabinet heeft op dinsdag 12 januari 2021 besloten om de Lockdown met 3 weken te verlengen.
Alle zwembaden zijn in ieder geval tot 9 februari 2021 gesloten.
De Heemsteedse Reddingsbrigade zal derhalve NIET zwemmen in de periode tot dinsdag 9 februari 2021.

Dit betekent dat de zwemexamens, die gepland stonden op zaterdag 30 januari 2021, niet doorgaan.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om het examen te verzetten.

Beste Leden en ouders/ verzorgers van leden,

Klik hier voor de uitnodiging voor onze jaarlijkse nieuwsjaarsborrel.
Wij wensen jullie nogmaals een fijn kerstfeest en een goed uiteinde!

Bestuur Heemsteedse ReddingsBrigade

Het kabinet heeft miv dinsdag 15 december 2020 extra maatregelen getroffen om de besmetting cijfers in Nederland te laten dalen.
Een van de maatregelen betreft de sluiting van alle zwembaden voor een periode van 5 weken.
De Heemsteedse Reddingsbrigade zal derhalve NIET zwemmen in de
periode woensdag 16 december 2020 tot en met zaterdag 16 januari 2021

Met ingang van dinsdag 1 december 2020 is het voor alle personen van 13 jaar en ouder in publieke binnenruimtes wettelijk verplicht een mondkapje te dragen.
Dit geldt ook voor zwembad Sportplaza Groenendaal.
Deze mondkapjesplicht geldt vanaf de ingang tot aan de kleedkamer.

Wij volgen:

- Richtlijnen van de overheid
- RIVM
- Samenwerkende partijen in de zwembadbranche
- HRB protocol

De kledingeisen voor het afzwemmen op 30 januari 2021.

Het kabinet heeft besloten dat we de zwemactiviteiten weer kunnen hervatten miv zaterdag 21 november 2020.
We keren dan terug naar de situatie van voor de 2 weken lockdown.

Kijk op de HRB website onder “agenda” en “zwemtijden” voor de individuele zwemtijden en verdere instructies.
Graag extra aandacht in de agenda voor de dagen die we niet zwemmen.