Schenken, legateren, doneren

De Heemsteedse Reddingsbrigade draait in zijn geheel door de belangeloze inzet van vele vrijwilligers en de contributie van de leden.
Om de Heemsteedse Reddingsbrigade extra te ondersteunen kunt u een extra financiële bijdrage geven. Omdat de Heemsteedse Reddingsbrigade maar een bescheiden budget heeft, heeft vrijwel iedere extra bijdrage een groot effect.

Fiscale voordelen

Aan een gift zitten voor u én voor ons fiscale voordelen. De belastingdienst heeft de Heemsteedse Reddingsbrigade aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat uw gift of schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Anderzijds hoeft de vereniging over het ontvangen bedrag geen belasting te betalen.
Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Er zijn twee manieren waarop u kunt schenken: een eenmalige gift of een periodieke gift. 

Een eenmalige gift

Een (gewone, eenmalige) gift kunt u doen door overmaking van een bedrag aan de Heemsteedse Reddingsbrigade (Bankrekeningnummer NL68INGB 0000 4802 07) onder vermelding van 'gift'. U kunt een eenmalige gift aftrekken als deze - eventueel met andere giften samen - meer dan 1% (de ‘drempel’) en niet meer dan 10% (het maximum) van uw inkomen bedraagt. Het gaat daarbij om het verzamelinkomen (het totaal van box 1, 2 en 3) vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt. Een eenmalige gift is de eenvoudigste vorm van schenken. 

Een periodieke gift

Bij een periodieke gift steunt u de Heemsteedse Reddingsbrigade voor langere tijd met een vast bedrag. Het belastingvoordeel is groter dan bij een eenmalige gift. Als u een schenking doet voor tenminste vijf jaar is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (dus zonder drempel en maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze schenking komt in zijn geheel voor persoonsgebonden aftrek in aanmerking. Het maximale belastingvoordeel hangt ook hier af van het hoogste tarief waarvoor de fiscus u aanslaat. Periodiek schenken kan met een onderlinge overeenkomst zonder notaris met behulp van dit formulier van de belastingdienst.

Legaat

Verder is er de mogelijkheid de Heemsteedse Reddingsbrigade op te nemen in uw testament en in aanmerking te laten komen voor een legaat voor een door u te bepalen bedrag. Een legaat is de term voor een schenking bij testament. Ook hier komt de notaris aan te pas. Wilt u informatie over schenken, legateren of doneren aan de Heemsteedse Reddingsbrigade? Onze penningmeester geeft graag meer informatie. Hij kan ook een en ander voor u (laten) regelen. Klik hier om contact op te nemen met de Penningmeester